Procés de tractament

Les plantes de tractament són responsables de la gestió final dels residus urbans, un cop recollits en els municipis i transferits a aquestes. En elles hi ha una classificació dels diferents tipus de residus, no separats en origen, per al seu posterior reciclatge.

  • Orgànica
  • Plàstics
  • Metalls
  • Paper i cartró
  • Vidre

Depenent de les dimensions i la tecnologia utilitzada, els seus rendiments seràn major o menor, encara que totes elles proporcionaràn les següents fraccions:

Amb les plantes de tractament s'aconsegueix una gestió integral de residus, que permet el reciclatge de materials classificats, dipòsitant de forma controlada el rebuig (els no classificables) en abocadors i així minimitzar el seu impacte sobre el medi ambient.

Estem tramitant la construcció d'una planta de tractament amb capacitat de 40.000 Tn/any per poder gestionar de forma integral la recollida de residus de la Vall de D'albaida. Al mateix temps també s'està preparant la construcció d'un abocador controlat per a residus industrials amb una capacitat de 95.000 Tn/any per a 20 anys d'explotació.

Un cop posada en marxa la nostra planta i abocador per a residus no perillosos, podrem donar als nostres clients un servei integral, al tenir tot el procés de gestió de residus interioritzada en l'empresa.

Planta de tratamiento de residuos