Planta de transferències

La planta de transferències consta d'una instal·lació d'intermedi existent entre la recollida d'escombraries a casa i el seu destí final, les plantes de tractament.

A la planta de transferència és realitza la transferència dels residus dels camions que els recullen mitjançant contenidors, als grans camions o apartaments mòbils, que traslladen aquestes a les plantes de tractament.

Aquest tipus d'instal·lació consta bàsicament de dos esplanades a diferent nivell, que a la part superior s'erigeix el camió de volteig, que a través d'un gran embut anomenat tremuja, descarrega els residus per canalitzar-los al camió o pis en moviment, situat a l'esplanada de baix.

Avui, una nova planta està en construcció, més moderna i amb rendiments més alts, que acull aquest tipus de treballs.

Planta de transferencia