Recollida de residus urbans

El tractament de residus urbans consisteix en la recollida dels diferents residus dipositats al carrer i el seu trasllat a la planta de tractament corresponent, per a una correcta gestió.

Disposem d'una gran flota de recolectors, equips multifunció, portacontenidors, camións grua i caixes obertes, a més de rentadores de camions.

Dins d'aquest servei es realitzen els seguents treballs:

Recollida de orgànica

Es correspon a la recollida de les escombraries anomenades tot en ún, degut a que en aquest contenidor no és fa una separació de residus en origen. Normalment correspon al de color marró, encara que en alguns municipis és de color verd.

Cal recordar que la Directiva Europea en la seva transmissió a la Llei Valenciana de Residus defensa que la recollida de residus domèstic siga separativa (orgànica i inorgànica). Tot que això ve aprovat el Pla Integral de Residus 2010. Per tant, la nostre recollida de residus orgànica ha d'anar adaptant progressivament a les noves demandes.

Els treball de recollida de residus orgànics es duen a terme amb diferents mitjans humans i mecànics, adaptant-se a les necessitats de cada municipi.

Recogida orgánica

Recollida de selectiva (Envasos, paper i cartró i vidre)

En aquest tipus de recollida es fa una separació dels residus a l'origen de la mà dels veïns usuaris del contenidor groc per a envasos, verd per al vidre i blau per al paper i cartró.

L'empresa disposa de diferents unitats de camions portacontenidors (vehicle proveït amb grua i contenidor o equip compactador) responsable de la recollida dels diferents contenidors de selectiva.

Camión con pluma y portacontenedores

Recollida de contenidors soterrats (Orgànica, envasos, paper i cartró i vidre)

És tracta de "Illes" de contenidors "enterrats" que són extrets per un camió grua o per un sistema de bombeig hidràulic. Tenen un avantatge estètica i són aptes per a zones històriques i noves zones residencials.

La nostra empresa té una llarga experiència en la gestió d'aquest servei i dels seu tipus i sistemes de captació (recollida amb grua, recollida amb equip hidràulic autònom, o recollida amb equip hidràulic connectat al camió.

Camión con pluma y portacontenedores

Camión multifunciones

Camión multifunciones

Camión multifunciones

Neteja de disperses

Complementant la recollida orgànica i selectiva, és realitza la neteja de l'entorn dels contenidors ubicats als dispers d'un municipi . Així s'evita la dispersió dels residus, la proliferació d'abocadors incontrolades i una millor higiene en aquestes àrees.

Actualment aquest servei es presta a l'Ajuntament d'Ontinyent durant tot l'any i es reforça durant l'estiu, a causa de la major ús de segones residències. Altres municipis com Bocairent encarreguen aquest servei per a certes estacions de l'any.

Limpieza de contenedores

Neteja de contenidors de recollida

L'empresa disposa de camions neteja-contenidors responsables de la neteja de tots els contenidors de orgànica. Aquells de selectiva es netegen mitjançant un equip de pressió mòbil (muntat en furgoneta) o fixe (en la base).

Limpieza de diseminados

Recollida de ensers

 • Taules
 • Cadires
 • Butaques
 • Sofàs
 • Prestatges
 • Maderes
 • Matalassos
 • Somiers
 • Televisors
 • Neveres
 • Rentadores
 • Petits electrodomèstics
 • Piques
 • Banyeres

És un servei gratuït proporcionat a tots els habitants del municipi, com a complement a la recollida d'escombraries. La persona interessada crida a l'empresa , deixa l'avís del que vol treure, i després un camió va a recollir-los.

¿Què es considera enser?

Tots els residus sòlids urbans que no pot dipositar, per la seva naturalesa o el volum, als contenidors de recollida d'orgànica ni de selectiva (envasos, vidre, paper i cartró). Com exemples es pot citar:

¿On i quan dipositar els ensers?

Truca al telèfon 96 291 21 67 en horari de 8:30 a 14:00 hores i de 16:00 a 17:00 hores (d'octubre a maig) i de 8:30 a 15:00 hores (de juny a setembre) per a recollir la notificació.

Hi ha un màxim de tres trastos per avís per evitar saturar el servei.

Es deuen dipositar a la vorera de l'adreça de residència indicada per la persona interessada, entre les 21:00 i abans de 6:00 hores de l'endemà.

Consultar el calendari de recollida corresponent.

Recollida de cartró comercial

És un servei que tenen les botigues adjuntes en calitat de grans productors de residus de cartró, figura contemplada en la legislació.

El comerç es dona de alta al Departament de Medi Ambient del Ajuntament (si aquest ha contractat el servei) i és procedeix a la recollida del cartró generat totes les setmanes, els dilluns i/o divendres des de les 12:00 fins les 18:00 hores.

Recogida de cartón comercial

Recogida de cartón comercial