Manteniment de parcs i jardins

La tasca d'aquest servei consisteix en l'eliminació, tant de la vegetació de creixement espontani ("les males herbes”, etc.) com de residus vegetals (fulles caigudes, restes d'obra, etc.) i de les deixalles i escombraries que per qualsevol mitjà arribin a les zones que són objecte del servei.

A més a més, s'afegeixen els treballs de poda d'arbustos, retallada de cobertura, regs, escardes, entrecaves, rastrillats, esmenes i abonat, tractaments fitosanitaris, segues i escarificats de praderies de gespa, etc.

Rotonda del Home de la Manta en Bocairent
Sustitución de marras
Mantenimiento de parques y jardines
Recorte de setos

Finalment, també realitzem podes anuals d'hivern, i de palmeres, plantació d'arbres, arbustos i aromàtiques, sembres de gespa i instal · lacions de reg.

Professionalment, hem desenvolupat les nostres experiències en municipis com Albaida, Agullent, Alfarrasí, Bocairent, Xixona, …

Poda de palmeras
Poda de ciprés
Tratamientos fitosanitarios
Poda de pinos