Consultoria tècnica

Realitzem projectes de dimensionament i gestió dels serveis que oferim: recollida de residus, neteja viària, neteja d'edificis i manteniment de parcs i jardins.

També oferim assistència tècnica als nostres clients en tots els assumptes relacionats amb l'entorn i el.laborem tot tipus de cartografíes.

Consultoría técnica
Consultoría técnica