Ubicació

 

Adreça del lloc de treball

Pol. Ind. C/ Calvari, parcela 10
46891 BUFALI (VALENCIA)
Tel. 96 291 21 67
Fax 96 239 08 49
recisa@recisa.es

Domicili social

Ctra. L’Ermita de Sant Josep del Pla nº 17
Apartat de Correus 822
46870 Ontinyent (VALENCIA)